Ἐνορία Παμμεγίστων Ταξιαρχών

Ἱστορικό

Ἡ Ἐνορία Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν περιλαμβάνει τὶς πόλεις Bottrop, Essen, Mülheim/Ruhr, Oberhausen, καθὼς καὶ τὰ περίχωρά τους.

Ἡ ἐνορία ἱδρύθηκε τοὺς φθινοπωρινοὺς μῆνες τοῦ ἔτους 1964. Τὸ μεταναστευτικὸ ρεῦμα ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα βρισκόταν στὴν κορύφωσή του καὶ πλῆθος ὀρθοδόξων συνέρρεαν γιὰ νὰ ἐργασθοῦν καὶ νὰ ἐπιδιώξουν ἕνα καλύτερο μέλλον γιὰ τοὺς ἴδιους καὶ τὶς οἰκογένειές τους. Ὕστερα ἀπὸ ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ὁ ἱερέας Δημήτριος Βαγγελῆς προχώρησε στὴ δημιουργία ὀργανωμένης ἐνορίας στὴν πόλη τοῦ Essen. Οἱ συνθῆκες ἦταν ἀντίξοες ἀλλὰ βοηθήθηκε σθεναρὰ ἀπὸ εὐσεβεις χριστιανούς.

Ὡς πρώτη στέγη τῆς ἐνορίας ὑπῆρξε ἡ παραχωρηθεῖσα ἀπὸ τοὺς ρωμαιοκαθολικοὺς Don-Bosco-Kapelle, ἡ ὁποία καὶ διατηρήθηκε ἐκεῖ γιὰ 24 ὁλόκληρα χρόνια. Τὸν Ἰούνιο τοῦ 1992 ἡ ἕδρα τῆς ἐνορίας μεταφέρθηκε στὸ ναὸ τῶν παλαιοκαθολικῶν Friedenskirche, σὲ κεντρικότερο σημεῖο τοῦ Essen. Ἔπειτα ὑπῆρξε ἐκνέου μετακόμιση, τὸ Σεπτέμβριο τοῦ 1996, στὸν ρωμαιοκαθολικὸ ναὸ Sankt Bernhard στὸ προάστιο τοῦ Dellwig, ἐπίσης στὴν πόλη τοῦ Essen. Κατὰ τὴν περίοδο αὐτὴ τὴν εὐθύνη τῆς ἐνορίας εἶχε ὁ πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Κόλλιας.

Ἡ σημαντικότερη στιγμή, ὅμως, ἦταν ἡ ἀπόκτηση ἰδιόκτητου ναοῦ γιὰ τὶς λειτουργικὲς ἀνάγκες τοῦ χριστεπώνυμου ποιμνίου. Τὸ ἔτος 2001, μὲ ἐνέργειες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καὶ δαπάναις εὐσεβῶν χριστιανῶν, ἀποκτήθηκε ὁ ρωμαιοκαθολικὸς ναὸς Vinzenz Palloti στὸ προάστιο Osterfeld τῆς πόλης τοῦ Oberhausen.